Tančírna s Originálním Pražským Synkopickým Orchestrem

Tančírna s Originálním Pražským Synkopickým Orchestrem

Originální Pražský Synkopický Orchestr zahraje k tanci a poslechu.

Orchestr byl založen Pavlem Klikarem - trumpetistou, pianistou a muzikologem v jedné osobě, a to na podzim roku 1974. Od doby svého vzniku absolvoval orchestr přes 2500 koncertů po celé Evropě, účastnil se mnoha rozhlasových pořadů a taktéž televizních vysílání pro německé, francouzské, švýcarské a britské stanice, nahrál celkem 13 hudebních nosičů a stal se jedním z nejpopulárnějších československých hudebních těles bez ohledu na žánr. Jako ilustraci fenoménu Originálního pražského synkopického orchestru uveďme příklad naprosto nevídaného ohlasu v holandském městě Breda - ovace publika si vyžádaly sedm přídavků a druhý den byl O. P. S. O. v tisku označen za bezkonkurenčně nejlepší orchestr raného jazzu na světě. Živý zvukový záznam z koncertu byl přes noc zpracován a náklad 5000 výtisků se prodal za následující tři dny! Tento úspěch zaznamenal orchestr již na samém počátku svého působení (v roce 1978) a v následujících desetiletích se jen potvrdilo, že nadšení holandského publika bylo zcela namístě. I mnozí znalci totiž považují O. P. S. O. za stylově nejčistší a umělecky nejpřesvědčivější ansámbl svého druhu na světě.

Původní sestavou byl kvintet (3 dechové nástroje a dvoučlenná rytmická sekce, tvořená pianem a banjem). Na počátku roku 1977 rozšířil soubor své obsazení o druhý saxofon, housle a také o zpěváka - Ondřeje Havelku, který v orchestru působil až do roku 1995. Od roku 1979 hrál orchestr v typickém obsazení tanečních orchestrů 20. let: 3 žestě, 3 saxofony, 2-3 housle a čtyřčlenná rytmika. Ve 2. pol. 90. let se Pavel Klikar s orchestrem dotkli i žánru raného swingu 30. let a k tomuto účelu byl orchestrrozšířen o 3. trubku a 4. saxofon.Na začátku nového tisíciletí se zakladatel orchestru Pavel Klikar rozhodl vrátit k jazzu 20. let, a to v malé sestavě. Ansámbl v této době těžil zejména z vynikajících improvizačních schopností svých členů a novou vokální sólistkou se stala Alice Bauer. Poté, co Pavel Klikar ukončil svou aktivní muzikantskou dráhu, zůstal nadále studnicí inspirace, podpory a konstruktivní kritiky pro novou generaci orchestru. Tu od roku 2018 tvoří mladí,mimořádně talentovaní hráči, kteří s pokorou a nadšením pokračují v tradici autentického a stylově vytříbeného pojetí jazzu, blues a taneční hudby 1. poloviny 20. let, a to v původním osmičlenném obsazení. Samozřejmostí je i nadále používání zachovaných dobových nástrojů či neúnavné studium nahrávek z 20. let, jejich následná aranžmá a co nejvěrnější umělecké ztvárnění.

Délka akce: 120 minut

Galerie

Informace o akci a jejím konání