Kontakty

Název: Kulturní a informační středisko Hronov

Adresa: nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO:  71196994

Číslo účtu: 78 - 8896110267/0100

Statutární zástupce: Šárka Čmelíková

Zřizovatel: Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

 

Kancelář KIS Hronov
Tel: 491 483 314
kulturní akce, pronájmy, redakce zpravodaje včetně inzerce

Informační centrum
Tel: 491 483 646
Mobil: (+420) 733 539 960
turistické informace, prodej map, knih, turistických známek, vizitek a dalších upomínkových předmětů, předprodej vstupenek, výlep plakátů, distribuční místo HL Unás, Náchodského SWINGu a 5+2... 

 

Zaměstnanci:

Šárka Čmelíková, ředitelka KIS Hronov
výběr a objednávky kulturních pořadů a představení
zpracování příspěvků do Hronovských listů  "U NÁS"
Tel.: 491 483 314
Mobil: (+420) 737 608 373
E-mail: reditel@kulturahronov.cz 

Romana Švorčíková
účetní příspěvkové organizace
inzerce v Hronovských listech "U NÁS"
Tel.: 
491 483 314
Mobil: 
(+420) 736 629 648
E-mail:
 unas@kulturahronov.cz

Dita Poláková
kulturní referentka, referentka festivalu JH
Tel.: 491 483 314
Mobil: (+420) 774 113 434
E-mail: referent@kulturahronov.cz

Radek Podola
pracovník Informačního centra
Tel.: 491 483 646
Mobil: (+420) 733 539 960
E-mail: info@kulturahronov.cz 

Michal Kops
správce Sálu Josefa Čapka, zvukař, osvětlovač
Tel.: 491 483 437
Mobil: (+420) 776 640 816

Milan Prchal
správce Jiráskova divadla, osvětlovač, výroba scény
Tel.: 491 483 437
Mobil: (+420) 606 602 254
E-mail: technici@kulturahronov.cz

Martina Weberová
uklízečka