Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2024 A 2025

Rada města Hronova na svém zasedání dne 14. 12. 2022 usnesením č. 25/2022 schválila rozpočet Kulturního a informačního střediska na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025.

Rozpočet

ROZPOČET PRO ROK 2022

Rozpočet Kulturního a informačního střediska pro rok 2022 byl schválen dne 15. 12. 2021 Radou města Hronova v usnesení č. 25/2021.