Fotoklub KIS Hronov

V sobotu 29. září 1921 se konala v hronovském hotelu Sokol valná hromada nově založeného klubu fotografů za předsednictví p. E. Kaněry a za účasti 25 fotografů amatérů. Tak je to zaznamenáno v tehdejším čsopise Fotografický obzor a také je to platné datum založení hronovského fotoklubu. Patří tak u nás k jedněm z nejstarších.

 Dále klub pracoval v různých organizačních podmínkách až do roku 1979. Od tohoto datumu se dá počítat novodobá historie klubu. V tomto roce se ujal vedení Pavel Rejtar a stabilizoval základnu členů na dvanáct. V roce 1980 / 81 se začal klub zúčastňovat Ratibořického mapového okruhu. V této novodobé historii se v klubu vystřídalo 46 fotografů. V RMO se fotoklubu podařilo dvakrát zvítězit, jednou byl druhý a čtyřikrát třetí. Klub pracuje pod patronací Kulturního a informačního střediska v Hronově. V současné době ho vede Zdeněk Šulc a poslední léta se mu daří, mimo účasti v RMO, i každoročně pořádat členské klubové výstavy.